Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เงินบำนาญผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ

เงินบำนาญผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษผู้สูงอายุจะได้บำนาญเพิ่ม

ผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากรัฐบาล (State pension) จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้น เป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 เป็นต้นไป บำนาญของรัฐ (State pension) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทำให้ผู้ที่ได้รับบำนาญเต็ม (full pension) จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นจาก 90.70 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็น 95.25 ปอนด์ต่อสัปดาห์

จำนวน เครดิตบำนาญ (Pension credit) ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จาก 124.05 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็น 130 ปอนด์ต่อสัปดาห์

เงินจากกองทุนประกันสังคม (National insurance benefits) ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และเงินสงเคราะห์อื่น ๆ (income-related benefits) ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสสำหรับคริสต์มาส (Christmas bonus) ซึ่งเดิมได้รับ 10 ปอนด์ ก็จะขึ้นเป็น 70 ปอนด์ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0800 99 2591

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-79 ปี จะได้รับค่าเชื้อเพลิงสำหรับฤดูหนาว (Winter fuel payment) 250 ปอนด์ และหากมีผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปจะได้รับ 400 ปอนด์
 
 

การสอบประวัติ ค่าเลี้ยงดู และ บำนาญ
การสอบประวัติ
• หญิงไทยจะทราบได้อย่างไรว่า ชายอังกฤษยังไม่มีคู่สมรสในเวลาที่จะแต่งงานกัน

กองทะเบียนกลาง General Registry http://www.gro.gov.uk/gro/content/contactus/ มีทะเบียนการเกิด สมรส ตาย ของทุกคนทั่วประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1837 (ประมาณ 170 ปี) และมีทะเบียนการเกิด สมรส และตายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทหารอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1761 (เกือบ 250 ปี) สั่งซื้อสำเนาทะเบียนได้ออนไลน์ จะเป็นทะเบียนของใครก็ได้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานสาธารณะ Principal Registry of the Family Division, First Avenue House, 42-49 High Holborn, London, WC1V 6NP มีหลักฐานทะเบียนหย่าตั้งแต่ปี คศ 1858 สั่งซื้อสำเนาได้ค่าเลี้ยงดู (Welfare Benefit)


• บุตรที่เกิดจากหญิงไทยกับสามีชาวอังกฤษ มีสิทธิได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากรัฐบาลอังกฤษหรือไม่

• หากเด็กเป็นบุตรนอกสมรส จะมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงดูหรือไม่


การได้รับเงินสงเคราะห์ของรัฐในเกือบทุกกรณี ขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายเข้าเมืองของพ่อหรือแม่ของเด็ก พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายเข้าเมือง เช่น ได้วีซ่าถาวรแล้ว (indefinite leave to remain) มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของรัฐบาลได้ เช่น Child benefit เป็นต้น (อัตราปี 08-09 ลูกคนแรก/20.00 ปอนด์ต่อสัปดาห์ สำหรับบุตรคนแรกหรือคนเดียว และ 13.20 ปอนด์ต่อสัปดาห์ สำหรับบุตรคนอื่น ๆ) หากยังอยู่ในบังคับของกฎหมายเข้าเมืองก็ยังรับเงินสงเคราะห์ไม่ได้ ในกรณีนี้ พ่ออังกฤษรับได้ แม่ขึ้นอยู่กับวีซ่าของเธอ กฎหมายอังกฤษ เกือบจะในทุกกรณีจะไม่มีการพูดถึงสถานะของเด็กว่าเป็นบุตรนอกหรือในสมรส แต่จะใช้คำว่า เมื่อเด็กเกิดพ่อและแม่สมรสกันหรือไม่เท่านั้น เพราะถือว่าประเด็นคือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ ไม่ใช่สถานะหรือคุณสมบัติของลูก ดังนั้นการได้รับเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสถานะส่วนตัวของพ่อหรือแม่ ไม่ใช่ความเป็นบุตรนอกหรือในสมรสของลูก
บำนาญ (Pension)• หญิงไทยที่มีสามีชาวอังกฤษ มีสิทธิรับบำนาญของสามีหรือไม่
มี


• เงื่อนไขการขอรับบำนาญเป็นอย่างไร

ขึ้นอยู่กับบำนาญชนิดไหน ของรัฐ State pension ต้องมีหมายเลข National Insurance Number ใบทะเบียนสมรส คำแปล และใบมรณบัตร (แล้วแต่กรณี) ของที่ทำงาน occupational อาจสอบถามจากที่ทำงานของสามีได้ หรือบำนาญส่วนตัว personal pension ต้องมีข้อมูลว่ามีบำนาญอยู่ที่บริษัทไหน และรายละเอียดของบำนาญนั้น เพราะต้องติดต่อกับแต่ละแห่ง

• เมื่อสามีตายแล้ว ยังมีสิทธิได้รับบำนาญอีกหรือไม่ นานเท่าใด

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน สามารถสอบถามได้ที่ The Pension Service http://www.thepensionservice.gov.uk/contactus/home.asp แต่ต้องมีข้อมูลของสามี เช่น National Insurance Number เป็นต้น 


เงินบำนาญของรัฐในกรณีคู่สมรสเพศเดียวกันหรือต่างเพศเสียชีวิตมี 3 ชนิด คือ

 – ทดแทนความทุกข์โศก Bereavement Payment ได้ครั้งเดียว 2,000 ปอนด์ ไม่ต้องเสียภาษี ขอได้ที่ Jobcentre Plus หรือ Jobcentre หรือสำนักงานเงินสงเคราะห์ของรัฐ social security office.

– ค่าทุกข์โศก Bereavement Allowance ได้ทุกสัปดาห์ ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ๆ เท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนที่ผู้เสียชีวิตได้จ่ายไว้แล้ว สูงสุดไม่เกินสัปดาห์ละ 87.30 ปอนด์

– ค่าเลี้ยงดูแม่หม้ายลูกติด Widowed Parent’s Allowance ได้ทุกสัปดาห์สำหรับแม่หม้ายที่กำลังท้องเมื่อสามีเสียชีวิตหรือมีลูกที่กำลังรับ child benefit เมื่อสามีเสียชีวิต


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น