Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส


รายชื่อคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.๒๕๕๑
วีซ่าประเภท Visa O-A
วีซ่าประเภท Visa pour la thailande
สัญชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า Nationlites exemptees de Visa pour sejour moins de 30 jours
แบบฟอร์มขอวีซ่า Visa Form
คำร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย
คำร้องขอใบมรณบัตร
คำร้องขอใบสูติบัตร
บันทึกคำให้การรับรองบุคคล (Word) 
 
วัดไทย ธรรมประทีป
CHATEAU DE LUGNY
243, rue des Marronniers
77550 Moissy Cramayel
Tel. 01 64 88 94 55 ou 01 64 88 43 90
Fax. 01 64 88 09 03
Association internationale thaï des boudistes en France
Loi du 1่r juillet 1901. d้clar้e เ la pr้fecture de Seine et Marne le 25 janvier 2000
 
 
 
 


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส


AMBASSADE ROYALE DE THAÏLANDE
8, rue Greuze
75116 Paris

Tél : 01 56 26 50 50
Fax : 01 56 26 04 45/46
e-mail : thaipar@wanadoo.fr, thaipar@mfa.go.th

รถโดยสารประจำทาง : 63, 32, 30, 22
รถไฟใต้ดิน (เมโทร) : Trocadéro (ligne 6 et 9)

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์
Chancellerie : 9.30น. ถึง 12.30น. และ 14.30น. ถึง 17.30น.
ฝ่ายกงศุล : 9.30น. ถึง 12น. (ปิดทำการตอนบ่าย)
การรับรองทางด้านนิติกรณ์ : 9.30น. ถึง 12น.
การบริการทางด้านพาสปอร์ตไทย และเอกสารทะเบียนราษฎร : 1430น. ถึง 17.00น.

 

 
 
 
 
ที่มา   ::        http://paris.thaiembassy.org/thai_ambassade/index1.htm