Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ)

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ)


การถอนเงินในต่างประเทศ
(เฉพาะบัตรบัวหลวงพรีเมียร์ และบัตรบีเฟิสต์ เท่านั้น)
100 บาทต่อรายการ
การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศ และบริษัทผู้ออกบัตรในประเทศไทย (Non Bank) ที่ไม่อยู่ใน ATM Pool
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   ธนาคารในต่างประเทศ

   (ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือบัตร
   ในเครือข่าย MEPS/ATM Pool และ AMEX)
150 บาทต่อรายการ
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   ธนาคารในต่างประเทศและอยู่ในเครือข่ายของ
   China UnionPay (CUP)
50 บาทต่อรายการ
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   ธนาคารในต่างประเทศและอยู่ในเครือข่ายของ
   MasterCard
180 บาทต่อรายการ
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   บริษัทผู้ออกบัตรในประเทศไทย (Non Bank)
20 บาทต่อรายการ


ที่มา   ::    http://www.bangkokbank.com/