Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
คำแนะนำและรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)
แบบข้อมุลบุคคล
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน
3. เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
ประเภทเข้ามาเพื่อการลงทุน
ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน
กรณีให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลมีสัญชาติไทย
กรณีให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ


ที่มา ::   http://www.immigration.go.th/